Не надо больше ссориться!

Не надо больше ссориться!
А то и мяч не ловится,
И книжка не читается,
И дождик начинается.

произведение относится к этим разделам литературы в нашей библиотеке:
Оцените творчество автора:
( Пока оценок нет )
Поделитесь текстом с друзьями:

Популярные материалы библиотеки:

Афоризмы, цитаты, высказывания

автор: Валентин Гафт

„Гафт” – не е фамилия, а диагноза!

* * *
Разбирането – най-краткото разстояние до другия човек.

* * *
Културата на човека – това е неговото самоограничение.

* * *
Любовта е кратка бележка, но всичко зависи от четеца.

* * *
Винаги в калта, но душите им са чисти.

* * *
Само прислужничките се обиждат.

* * *
Не е страшно да се умре. Страшно е, че след смъртта ти могат да заснемат филм и теб да те играе Безруков!

* * *
Има разбираеми актьори, като хладилник – от тях има полза, но няма топлина. И загадки няма в такива актьори: включват ги – те работят. А има други – неясни, като ден или като нощ. Но ти изведнъж разбираш, че не ги наблюдаваш, а живееш в света, който те създават.

* * *
Кризите, които, убеден съм, преживява всеки човек – са период, когато излишните неща ни напускат. Остават най-важните.

* * *
Да. Сега истинският талант е нашето единствено убежище и спасение. Възхищавайте се на талантливите, съхранявайте ги в своята душа, пазете ги и обичайте, иначе нашият живот ще премине в животинската ферма, в обора на златния телец.

* * *
Вие знаете ли как се изморяваш да се преструваш? Да бъдеш самия себе си е много трудно. Невероятно сложен е пътят към себе си. Понякога цял живот човек върви към себе си, но така и не пристига.

* * *
Образът на човек в нашето съзнание се създава от отделни впечатления: по-често във вид на едва очертана рисунка или мозайка, по-рядко като задълбочен портрет, а понякога даже като чертеж или схема.

* * *
Срещат се в хола на американски небостъргач Кокшенов и Пуговкин.
– Ей, Джейк, хелоу!
– О, хелоу, Боб!

* * *
Артист, който има успех и отива да общува с тълпата, където могат да го попипват, докосват или просто да го потупат по рамото, рискува да изгуби твърде много, а главно да изгуби тайната на своето въздействие върху зрителя. Та нали в обикновения всекидневен битов живот той е съвсем друг.

* * *
Пушкин, при когото вечното се проявява в обикновеното – това е истинският съвременник.

* * *
Между другото, колегите неведнъж са се опитвали да се шегуват с Гафт. Например във финалния монтаж на филма „Чародеи” не влезе епизодът, в който куче лае срещу неговия герой Сатанеев и в лая явно се отгатва: „Гафт! Гафт!”

* * *
Когато те разбират, тези мигове са блажени.

* * *
Опитът затова се нарича опит, защото невинаги е известно какъв ще бъде резултатът.

* * *
Най-важното е, че редом с този човек аз мога да бъда себе си.

* * *
Хората се разделят заради дреболии – значи и са се събирали заради дреболии.

* * *
Очичките са сиво-сини, всяко е добро, а заедно са зли.

* * *
Животът се разпорежда по всякакъв начин. И невинаги с хората, към които сме предразположени или които даже обичаме, ние общуваме ежедневно.

* * *
Светът е пълен със звуци, всички звуци сме ние самите. Само Бог тихичко между нас скита.

* * *
Мисля, светът е така устроен, че злодейството винаги губи. Наистина, налага се да се разплаща много жестоко.

* * *
Когато човек има какво да каже, той не се задоволява с текстовете, написани от други. Тегли го сам да се изкаже.

* * *
Понякога човек колкото по-малко знае, толкова повече иска да говори за това, което не знае.

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Валентин Гафт
ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ЦИТАТЫ И АФОРИЗМЫ

* * *
„Гафт” – не фамилия, а диагноз!

* * *
Понимание – самая короткая дистанция к другому человеку.

* * *
Культура человека – это его самоограничение.

* * *
Любовь – короткая заметка, но все зависит от чтеца.

* * *
Всегда в грязи, но души их чисты.

* * *
Обижаются только горничные.

* * *
Умереть не страшно. Страшно что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков!

* * *
Есть актеры понятные, как холодильник, – от них есть польза, но нет тепла. И загадки в таких актерах нет: их включают – они работают. А есть иные – неясные, как день или как ночь. Но ты вдруг понимаешь, что не наблюдаешь за ними, а живешь в том мире, который они создают.

* * *
Кризисы, которые, я уверен, переживает каждый человек, – это период, когда ненужные вещи выходят. Остаются самые важные.

* * *
Да. Нынче истинный талант – наше единственное прибежище и спасение. Восхищайтесь талантливыми, храните их в своей душе, оберегайте их и любите, иначе жизнь наша пройдет на скотном дворе в хлеву золотого тельца.

* * *
Вы знаете, как устаешь притворяться? Быть самим собой очень трудно. Путь к себе невероятно сложен. Иногда всю жизнь человек идет к себе, да так и не доходит.

* * *
Образ человека в нашем сознании складывается из отдельных впечатлений: чаще в виде едва обозначенного рисунка или мозаики, реже как проникновенный портрет, а иногда даже как чертеж или схема.

* * *
Встречаются в холле американского небоскреба Кокшенов и Пуговкин.
– Эй, Джейк, хэллоу!
– О, хэллоу, Боб!

* * *
Артист, имеющий успех и идущий в толпу общаться, где его могут пощупать и потрогать, запросто похлопать по плечу, рискует очень многое потерять, а главное, потерять тайну своего воздействия на зрителя. Ведь в обычной повседневно-бытовой жизни он совсем другой.

* * *
Пушкин, у которого вечное выражается в обыкновенном, – это и есть настоящий современник.

* * *
Коллеги, кстати, не раз пытались шутить на Гафтом. Например, в финальный монтаж фильма „Чародеи” не вошел эпизод, в котором собака лает на его героя Сатанеева, и в лае явно угадывается: „Гафт! Гафт!”

* * *
Когда тебя понимают, эти мгновения блаженны.

* * *
Опыт потому и называется опытом, что не всегда известно какой будет результат.

* * *
Самое главное, что рядом с этим человеком я могу быть сама собой.

* * *
Люди расходятся из-за мелочей – значит – и сходились из-за мелочей.

* * *
Глазки серо-голубые, каждый добрый, вместе злые.

* * *
Жизнь распоряжается по-всякому. И не всегда с людьми, к которым мы расположены или которых даже любим, мы общаемся повседневно.

* * *
Мир полон звуков, звуки все – мы сами. Лишь Бог тихонько ходит между нами.

* * *
Думаю, мир устроен так, что злодейство всегда проигрывает. Правда, приходится расплачиваться очень жестоко.

* * *
Когда человеку есть что сказать, он не удовлетворяется текстами, написанными другими. Его тянет высказаться самому.

* * *
Человек иногда чем меньше знает, тем больше хочет говорить о том, чего не знает.

Lit-Ra.su
Напишите свой комментарий: